Watashi no atarashī tomodachi no buritonī to watashi wa tēburu ni butsuke raremasu | tantaly